خط سوم

خیلی مشتاقم فرصتی پیش بیاد تا آقای حسن عباسی سریال بازی تاج وتخت رو یه بررسی دکترینال حسابی بکنه.من عمیقا معتقدم کشور ما در زمینه خلاقیت و استعداد یه دریای بیکرانه. چه کسی میتونه ادعا کنه قوه تخیل و هوش اقای عباسی از امثال جورج آر. آر. مارتین کمتر و پائین تره. فکرشو بکنین در طول این سالها به عقل چه کسی رسیده کارتون یوگی و دوستان یک توطئه ی مخوف برای تقدس زدایی از انبیا و توهین به نوح نبی بوده است؟. یا این که سری فیلمهای بیگانه چگونه میخواهد در مقابل رشد و توسعه ی اسلام خواهی و سیاه نمایی نظام های توحیدی ذره ذره در روح و روان مخطبانش اثر بگذارد.اعتراف میکنم من که با هزار سال بررسی و تحقیقات هم نمی توانستم متوجه شوم سریال کارتونی مهاجران یک اثر سیاسی است برای توجیه و بسط سیاستهای استعمارگرانه و توهین و تحقیر فرهنگهای بومی و محلی.فقط متوجه نمی شوم چرا همچین سریالی را باید ژاپنی ها بسازند!. نمی دانم اقای عباسی سریال بازی تاج و تخت را می بینند یا نه؟ اگر هم دنبال نکرده باشند کافیست سکانسهای پایانی قسمت چهارم از فصل چهار این سریال را مروری بکنند:آنجا که رئیس وایت واکرها با تماس یک انگشتش نوزادی را تبدیل به یک وایت واکر می کند. مطمئنم همین یک سکانس برای جوشش و فوران تخیلات اقای عباسی کافی خواهد بود.